Đăng ký thành viên

Language

Bằng cách đăng ký làm thành viên của NhanhNhanh từ trang này, bạn sẽ có thể tạo lịch giao hàng, hóa đơn điện tử, xác nhận đơn hàng, v.v.


*Nếu bạn muốn đăng ký bằng dữ liệu Excel (bằng văn bản), vui lòng tải dữ liệu ở phía dưới và gửi nó đến văn phòng của chúng tôi qua email.


Daisuke Ichiyanagi (JP, EN) ichiyanagi@nhanhnhanhco.com

Trương Quang Thanh (VN) thanh@nhanhnhanhco.com

Gọi nhân viên phụ trách >>

Mở file excel >>

Membership registration form

S

C

R

O

L

L

Copyright © QUICK QUICK CO.,LTD. | All Rights Reserved.

TOP